Pie mums Baldonē
t°C šobrīd
07:57:26 - rītausma sākas
08:41:40 - saule lec
12:34:07 - saule zenitā
16:26:34 - saule riet
17:10:48 - tumsa iestājas
07:44:54 - dienas garums
informācija
Rīgas iela 67, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
+371 67932700
baldonebuks@inbox.lv

SIA BŪKS darba laiks
P. 8:00-12:30 13:30-18:00
O. 8:00-12:30 13:30-17:00
T. 8:00-12:30 13:30-18:00
C. 8:00-12:30 13:30-17:00
P. 8:00-12:30 13:00-15:00

KASE SLĒGTA

Valdes locekļa
pieņemšanas laiks

Ceturtdiena 13:30 - 17:00

Namu pārziņa
pieņemšanas laiks

Pirmdiena 13:30-18:00

norādes


Lapa apmeklēta: 70 reizes
Laipni gaidīti mūsu mājas lapā !

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
ATKLĀTAIS KONKURS “Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība dzīvojamām mājām Baldonē, Daugavas ielā 9, Vanagkalnu ielā 11, Vanagkalnu ielā 16, Vanagkalnu ielā 19, Liepu alejā 11, Rīgas ielā 46, Rīgas ielā 77, Rīgas ielā 99 un Mežvidu ielā 19” , Identifikācijas Nr.: BŪKS  2019/01

Izstrādāta dokumentācija paredzēta iesniegšanai AS ”Attīstības finanšu institūcijā Altum” dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.I. specifiska atbalsta mērķim ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, līdzfinansējumu saņemšanai dzīvojamai mājām Baldone, Baldones novadā.
Pasūtītājs: SIA "BŪKS", Reģ.Nr.: LV 40003295397
Adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, Latvija, LV-2125
Kontaktpersona: SIA „BŪKS” namu pārzine Gunita Upīte-Reinika
tel. Nr.: 67932700, mob.tālr. Nr.: 20114084, 
e-pasta adrese: baldonebuks@inbox.lv

Publicēšanas datums: 2019.gada 13.maijs
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: līdz 2019.gada 10.jūnijam, plkst.10.00, augšupielādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.

Ar iepirkuma komisijas 18.06.2019. lēmumu, no iesniegtajiem piedāvājumiem, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 21.4.punktam – Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzina un līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam, kura piedāvājums atbilda nolikuma prasībām un kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem: SIA “Cerkazi-G” reģ.Nr.43603063747 adrese Zirņu iela 5k-2-110, Rīga, LV-1013 un tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 96 920,00 euro bez PVN. 

Ievietots: 19.06.19   11:27PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU
ATKLĀTAIS KONKURS “Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība dzīvojamām mājām Baldonē, Daugavas ielā 9, Vanagkalnu ielā 11, Vanagkalnu ielā 16, Vanagkalnu ielā 19, Liepu alejā 11, Rīgas ielā 46, Rīgas ielā 77, Rīgas ielā 99 un Mežvidu ielā 19” , Identifikācijas Nr.: BŪKS  2019/01

Izstrādāta dokumentācija paredzēta iesniegšanai AS ”Attīstības finanšu institūcijā Altum” dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.I. specifiska atbalsta mērķim ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, līdzfinansējumu saņemšanai dzīvojamai mājām Baldone, Baldones novadā.
Publicēšanas datums: 2019.gada 13.maijs
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: līdz 2019.gada 10.jūnijam, plkst.10.00, augšupielādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.

Pasūtītājs: SIA "BŪKS", Reģ.Nr.: LV 40003295397
Adrese: Rīgas 67, Baldone, Baldones novads, Latvija, LV-2125
Kontaktpersona: SIA „BŪKS” namu pārzine Gunita Upīte-Reinika
tel. Nr.: 67932700, mob.tālr. Nr.: 20114084, 
e-pasta adrese: baldonebuks@inbox.lv


Ievietots: 13.05.19   15:10Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptauja BŪKS 2018/08
Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas procedūrai
“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, vienkāršota fasādes atjaunošana dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vanagkalna ielā 15, Baldonē”, Identifikācijas Nr.: BŪKS  2018/08
Izstrādāta dokumentācija paredzēta iesniegšanai AS ”Attīstības finanšu institūcijā Altum” dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.I. specifiska atbalsta mērķim ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, līdzfinansējumu saņemšanai dzīvojamai mājai Vanagkalna iela 15, Baldone, Baldones novadā.
Cenu aptaujas publicēšanas datums: 2018.gada 6.decembris
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks līdz 2018.gada 14.decembrim plkst 11.00
Pasūtītājs: SIA "BŪKS", Reģ.Nr. LV 40003295397
Adrese: Rīgas 67, Baldone, Baldones novads, Latvija, LV-2125
Kontaktpersona: SIA „BŪKS” valdes loceklis Sergejs Kirilovs
tel. Nr.: 67932700, mob.tālr. Nr.: 28336365, e-pasta adrese: baldonebuks@inbox.lv

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām, par piedāvājumu ar viszemāko cenu un tas ir SIA “Cerkazi-G” Reģ.Nr. 43603063747 par piedāvājuma cenu 6 400,00 EUR bez PVN.


Ievietots: 28.12.18   14:02Lapas:  1  2  3  4  5  ... 12

Jebkura reklāmas materiāla izsūtīšana siabuks.lv lietotājiem bez saskaņošanas ar SIA "BŪKS" administrāciju aizliegta.
Mājas lapa optimizēta monitoram ar izšķirtspēju 1024x960px.
Copyright © 2010 -  Template by SIA BŪKS